ANBI

Statutaire naam:

Publieke naam intern/extern:

Kamer van Koophandel nr:

RSIN / fiscaal nr:

Post- en bezoekadres:

Doelstelling:                                                                                                                                                                    Namen en functies bestuurders:

Gemandateerd penningmeester:

Beloningsbeleid:

                                                  Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020

In bijgaande folder vindt u het beleidsplan, doelstelling en actuele verslag

Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

54805325

851447107

Brinkstraat 26, 7901 LA, Hoogeveen

Het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige.

Martijn de Vos (voorzitter) Harry Dogger (secretaris) Tinus de Vries (lid)

Ron van doornemolen

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun functie, ze zijn onbezoldigd. Daarnaast krijgen zij uitsluitend de gemaakte onkosten vergoed. Ze krijgen geen bovenmatig vacatiegeld.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018

Klik hier voor de jaarrekening van 2019

Klik hier voor de jaarrekening van 2020

 

klik hier voor de folder

Statutaire naam:

Publieke naam intern/extern:

Kamer van Koophandel nr:

RSIN / fiscaal nr:

Post- en bezoekadres:

Doelstelling:                                                                                                                                                                                    

Namen en functies bestuurders:                      

Gemandateerd penningmeester:

Beloningsbeleid:

 

                                                  Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020

 

In bijgaande folder vindt u het beleidsplan, doelstelling en actuele verslag.

Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

54805325

851447107

Brinkstraat 26, 7901 LA, Hoogeveen

Het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige.

Martijn de Vos (voorzitter) Harry Dogger (secretaris) Tinus de Vries (lid)

Ron van doornemolen

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun functie, ze zijn onbezoldigd. Daarnaast krijgen zij uitsluitend de gemaakte onkosten vergoed. Ze krijgen geen bovenmatig vacatiegeld.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018

Klik hier voor de jaarrekening van 2019

Klik hier voor de jaarrekening van 2020

 

Klik hier voor de folder

Statutaire naam: Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

Publieke naam intern/extern: Evangelische Gemeenschap Hoogeveen

Kamer van Koophandel nr: 54805325

RSIN / fiscaal nr: 851447107

Post- en bezoekadres: Brinkstraat 26, 7901 LA, Hoogeveen

Doelstelling: Het functioneren als gemeente van Jezus Christus, gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige.                                                                                                            Namen en functies bestuurders: Martijn de Vos (voorzitter) Harry Dogger (secretaris) Tinus de Vries (lid)     

Gemandateerd penningmeester: Ron van doornemolen

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun functie, ze zijn onbezoldigd. Daarnaast krijgen zij uitsluitend de gemaakte onkosten vergoed. Ze krijgen geen bovenmatig vacatiegeld.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018

Klik hier voor de jaarrekening van 2019

Klik hier voor de jaarrekening van 2020

Klik hier voor de folder met o.a. het beleidsplan, doelstelling en het actuele verslag.

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt naar rabobank NL07 RABO 0379.0277.20 t.n.v. de Evangelische Gemeenschap onder vermelding van ‘gift kerk’ en de naam van de gever of instantie.

Evangelische gemeenschap

Iedere zondag 1 kerkdienst om 10.00 uur. Opgeven is niet nodig. Heb je nog vragen? Neem contact op via info@evgh.nl